Artykuły w Fizjoterapii w praktyce

Dostępne dla prenumeratorów (artykuły członków Sekcji w ramce)

Wydanie nr 4/2018 – Rehabilitacja w praktyce (elamed.pl) – Ochrona informacji o pacjencie a obowiązek zachowania tajemnicy medycznej przez fizjoterapeutę

Wydanie nr 1/2018 – Rehabilitacja w praktyce (elamed.pl) – Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty za należyte i bezpieczne wykonywanie zawodu

Wydanie nr 3/2019 – Rehabilitacja w praktyce (elamed.pl) – Prewencja upadku pacjenta, jako obowiązek zawodowy fizjoterapeuty

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA – książka

https://www.zizce.edu.pl/wydawnictwo/

pod redakcją Marcina Mikosa

„Publikacja poświęcona tematyce bezpieczeństwa pacjenta jest kompleksową monografią obejmującą perspektywę wielu specjalności medycznych, których przedstawiciele są zaangażowani w pracę bezpośrednio lub pośrednio z chorymi….”Dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka
„Monografia Bezpieczeństwo pacjenta jest z punktu widzenia naukowego i praktycznego cenną publikacją, dzięki której teoria i praktyka dotycząca wzmocnienia bezpieczeństwa pacjenta zostaje przybliżona czytelnikom…”Prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna