O Sekcji

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, która weszła w życie 31 maja 2016 r. określiła zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uzyskiwania prawa do wykonywania tego zawodu, kształcenia fizjoterapeutów i ich odpowiedzialności zawodowej.

Sekcja Prawa Medycznego w Fizjoterapii podejmuje zagadnienia związane z prawem medycznym oraz zastosowaniem przepisów w praktyce.