Artykuły w Fizjoterapii w praktyce

Dostępne dla prenumeratorów (artykuły członków Sekcji w ramce)

Wydanie nr 4/2018 – Rehabilitacja w praktyce (elamed.pl) – Ochrona informacji o pacjencie a obowiązek zachowania tajemnicy medycznej przez fizjoterapeutę

Wydanie nr 1/2018 – Rehabilitacja w praktyce (elamed.pl) – Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty za należyte i bezpieczne wykonywanie zawodu

Wydanie nr 3/2019 – Rehabilitacja w praktyce (elamed.pl) – Prewencja upadku pacjenta, jako obowiązek zawodowy fizjoterapeuty